ΠΡΟΦΙΛ

SIMPLE AND STYLISH


ΤΟ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ

Το Αρχιτεκτονικό Γραφείο το , ιδρύθηκε από τον Διονύσιο Μαρκουτσά , Αρχιτέκτονα Μηχανικό , το έτος 2008

Το Γραφείο αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την έκδοση οικοδομικών αδειών ιδιωτικών έργων, κυρίως κατοικιών, καταστημάτων, ξενοδοχείων , την κατασκευή τους αλλά και την ανακαίνιση υφιστάμενων κτηρίων. Παράλληλα έχει εξειδικευτεί στον σχεδιασμό και τη διακόσμηση εσωτερικών χώρων κάθε λειτουργίας .
Αναλαμβάνει την μελέτη του έργου και την επίβλεψη του μέχρι το τελικό στάδιο της εσωτερικής διακόσμησης ώστε το αρχιτεκτονικό έργο να διέπεται από πλήρη αρχιτεκτονική και μορφολογική συνέπεια.
Στόχος του γραφείου είναι βέλτιστη αρχιτεκτονική λύση , η αισθητική αξία αλλά παράλληλα και η σωστή λειτουργία του κτιρίου . Για τον σκοπό αυτό για κάθε έργο όπου αναλαμβάνουμε , συνεργάζονται μεταξύ τους μια ομάδα μηχανικών κάθε ειδικότητας .

Για κάθε έργο οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψιν κατά την διάρκεια του σχεδιασμού είναι η αρχιτεκτονική συνέπεια του έργου, η προσαρμογή και η ένταξή του στο τοπίο, φυσικό είτε δομημένο, η σωστή χρήση υλικών και ο εύστοχος συνδυασμός μεταξύ τους , η σωστή λειτουργία του κτιρίου σε επίπεδο κάτοψης , η μελέτη του εξωτερικού χώρου που περιβάλει το κτίριο , η σωστή τοποθέτηση του κτιρίου στο οικόπεδο και ο βιοκλιματικός σχεδιασμός του..

Επικοινωνήστε Μαζί Μας